کفگیر مجاهدین در سی خرداد ته دیگ خورد

کفگیر مجاهدین در سی خرداد ته دیگ خورد

وبلاگ ادوارد 17/06/2019

سایت نامبارک همبستگی ضد ملی فرقه رجوی از تظاهراتی که در بروکسل بمناسبت سی خرداد ( روز ترور،کشتار و وحشت) برگزار کرده با نام تظاهرات بزرگ ایرانیان در برکسل یاد کرده و در گزارش خود از این تظاهرات به قول خودش بزرگ چند عکس به نمایش گذاشته که با دیدن عکس های مزبور تظاهرات بزرگ زیر علامت سؤال قرار میگیرد،عکس ها بوضوع نشان می دهند که تعداد شرکت کننده ها را می توان شمرد، با کمی دقت و تمرکز روی همین عکسها می توان به دروغگوئی این فرقه سرتاپا دروغ در مورد تجمع یکصدهزارنفری در ویلپنت در سال های گذشته پی برد، در واقع پاریس با ممنوع کردن برگزاری تجمع مجاهدین در خاک خود باعث شد تا دروغ مجاهدین در مورد یکصدهزار ایرانی که هر ساله در بوق و کرنا می کرد روی آب بیفتد و این فرقه بیش از پیش رسوا گردد.

اما صفحه دیگری را تمامآ به سخنرانان این تظاهرات اختصاص داده تا بدین ترتیب با جداکردن تظاهرات و سخنرانی ها چند صفحه گزارش جداگانه داشته باشد تا از نظر خواننده بزرگ جلوه داده شود، جالبتر اینکه سخنرانان امسال هیچ کدام امریکائی نیستند چرا؟ چون شرایط ایران با امریکا در منطقه گوئی افسار پولپرست های هر ساله را کشیده و امسال جرآت نکرده اند که عربده جنگ جنگ و بمباران ایران را در حضور خانم رجوی و برای دلخوشی خانم رجوی سر بدهند، اگر امسال هم جنگ طلبان امریکا در تظاهرات مجاهدین عربده جنگ جنگ سر می دادند با سیاست ترامپ همخوانی نمی داشت و ایران هم بهانه ای داشت تا بگویید امریکا دنبال جنگ است، پس بدون تردید همان آقایان امریکائی پولپرست که هرساله تعزیه گردان تجمع یکصدهزارنفری مجاهدین بودند امسال اجازه حضور پیدا نکرده اند، دل خانم رئیس جمهور خود خوانده هم از عدم حضور دوستان صمیمی و جنگ طلبش پر خون است.

اما سخنرانان کسانی بودند که در اروپا دستشان به جائی بند نیست و در ضمن اگر منفعتی هم در کار نبوده باشد حتمآ در دستگاه کاری خود کارهای مهمتر دارند، ولی حضور چند سخنران خارجی که البته اجاره ای هستند اصلآ مهم نیست، مهم حضور ایرانیان است که تعدادشان اندک بود و این همان تودهنی محکم از طرف مردم شریف ایران به کسانی است که از صبح تا شام با دردست داشتن دستمال ابریشم کشمیری به دنبال شدیدکردن تحریم های ظالمانه امریکا علیه مردم ایران هستند و تمام تلاش و تبلیغات خود را بر آن داشته اند تا امریکا را با ایران وارد جنک کنند، تا مردم ایران را درگیر مسیبت دیگری نمایند تا جوانان میهن را بکشتن دهند تنها برای به قدرت رسیدن و استقرار یک حکومت دیکتاتوری از نوع مجاهدین که طمع و مزه آنرا در اردوگاه اشرف چشیده ایم، ایرانیان خارج از کشور هم به موضع کثیف این فرقه که همانا آتش افروزی و جنگ است پی برده اند، و کفگیرشان در سی خرداد هم به ته دیگ خورده.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s